Smittevernsregler og øvrig info (!)

Siste info for deltagere, smittevernsregler etc.

VIS HENSYN, HOLD AVSTAND OG TENK PÅ HYGIENE (!)

Vi har satt inn håndsprit på toaletter, og det er dispenser / håndsprit utenfor kiosken.

INNSJEKK  (LISENSER / BETALING)

Dette skal være ferdig før dere kommer, alle lisenser og kvittering på betaling sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MAX  BILLETTER PER FØRER (!)

EGEN ERKLÆRING HELSE (NMK Gardermoen, kiosk / innsjekk).

Hver fører / ledsager har ansavaret for å skrive seg inn i kiosken / innsjekk på eget skjema med alle i sitt team. Dette er for smittesporing av hvem som har vært på området. Som ved alle andre steder, kom ikke om du har symptomer eller mistanke om smittefare.

Noen førere har gjort spesialavtale om en ekstra person som hjelper til som funktionær.

Hver deltager / team må bære adgangskort / bånd på hele helga (ute bland andre).

Kommer mer info, men les dette så lenge ;) - Førermøte info kommer her torsdag kveld (!)

Hver deltager får max 3  Team / Fører billett, dere må selv ha ansvaret for hvilke 3 personer dere har med i teamet (i henhold til smittesporing Covid-19), og at disse blir skrevet inn på liste ved innsjekk.

Hold avstand, ikke gå i store grupper og hold 1 meters regel. Vi setter opp dispenser med håndsprit foran toalett brakke, og kiosk. Tenk hygiene og vis hensyn til andre, siden vi har fått denne tilliten til å arrangere en treningssamling for våre bilsport utøvere.

Store ansamlinger i telt må ikke forekomme (!)

TEKNISK KONTROLL

Teknisk foregår på plass (vi har tatt endel fredag), og går rundt fra kl 09.00 lørdag og søndag for nye deltagere.

 

SPRINTLØPET (!)

3 runder vanlig bane (mål rett etter utgang under brua ved kjegle).

Alternativ SKAL kjøres på 1. runde av de 3 (30 sekunder tillegg ved feil, gjelder ikke Mini)

Etter målgang, få ned hastighet og sving høyre inn traktorveg (se kjegler)

Manuell tidtaking / Premiering ved 5 i klassen.

Kjøres klassevis, og etter startnr på bilen / karten (!)

KOM FREM TIL START I RETT TID (!)